Schepping: Aarde-Melkweg-Universum.

Schlepping: AwardeeMilkweedUniverse.

Einstein Wu ween hoe ed Hepper ed welder heft chaperonage

Albert Einstein.

Albert Einstein.

De meest indrukwekkendste gebeurtenissen hebben gehuld binnen het Laboratorium van de Kosmos tijdens de Schepping daarvan.Albert Einstein (14 maart 1879-18 april 1955) was een theoretische natuurkundige die wijd als de grootste wetenschapper van de 20e eeuw beschouwd is.Hy heeft Wiskunde beginnen leren op twaalfjarige ouderdom.Twee van zijn ooms zijn intellectuele belangstelling gevoed door boeken van Wiskunde en Wetenschap aan hem beschikbaar te stel.Einstein heeft de mail als assistent patente klerk in 1902 bij de Zwitserse Octrooien kantoor verkrijgen. Een van de directeuren daar, heeft hem geleerd “om mezelf correct uit te drukken” .Voor de Wiskunde druk Einstein zich als volgt uit: “Hoeveel de wetten van de wiskunde naar de werkelijkheid verwijzen is onzeker, en voorzover hun zeker verwijzen hen niet na de werkelijkheid niet “.Einstein wilde” weten hoe God de wereld geschapen heeft “.sy geloof som hij als volgt:” Mijn geloof bestaat uit nederige bewondering voor de onnabootsbare verheven geest die zichzelf bloot in het geringste detail dat we met onze fragiele en zich zwak voelen “.

The Geological Time Scale

Het Denken is de Grootste Kracht die bestaan.Daar bestaat geen Werk die een hardere werk is dan te denken nie.Daarmee samen, de Sprekende van de Woord.Alles, die we kunnen zien, ook het, die niet eens in de gedachten van de mens kan naar boven komen, creëerde de maker door gesproken woord

C R van hiše heeft in 1909 de Geochronologiese en stratigrafische term voorgesteld: Het geld in breëre gevoel voor de hele geschiedenis van de Aarde sinds de Planetaire geboorte tot aan de Fanerosoïkum.Drie secties worden hier onderscheiden: –

1) De astrofysica voorspelt.

2) De archeologische (of Aziatische).

3) De Proterosoïkum (ook bekend als de Kriptosoïkum, Argeosoïkum en Eosoïkum)

De Aarde Geschiedenis worden chronologisch gerangschikt in Geological Tydperke.Die Geologie maakt momenteel gebruik van de “Internationale Commissie over stratigrafie” versie van de verschillende geologische perioden.

De Geschiedenis van de Aarde in vier chronologische Hooftydperke of aeonen ingedeel.Dit is de (1) Hadeïkum (2) Argeïkum (3) Proterosoïkum -hierdie drie worden gesamemlik de Prekambruim (Kambrium) genoemd, en de (4) Fenerosoïkum.Die vier aeonen worden weer in Eras verdeel.Die jongste Eon, de Fenerosoïkum’s Eras is dan de (1) Paleosoïkum (2) Mososoïkum, en de (3) Kainosoïkum.Ons vinden dan de laatste Era, de Kainosoïkum, in drie Perioden verdeeld, die bekend is als de (1) Paleogeen, de (2) Neogeen en de (3) huidige Kwartêr.Die Periodes worden in Epogs verdeel.Die Kwartêr’s Epogs verdeling is dan de (1) Pleitoseen en (2) Holoseen.Epogs worden onderverdeeld in Tydsnedes.

DE VORMING VAN HET ZONNIGE SYSTEEM

De astrofysica voorspelt.

De astrofysische voorspelling.

De astrofysische voorspelling.

De Sonne Wel-hypothese: De Zonnestelsel is gevormd uit een grote, draaiende wolk van interstellaire stof en gas alleen naar de Grote Knal. Het heeft uit waterstof en helium en zwaardere elementen bestaat die van supernovae afkomstig was.Die nevel de samentrekking kon plaatsgevonden door een nabije Supernova.Die nevel de draaiing werd mogelijk veroorzaakt door een schokgolf die ervoor zorgde dat het sneller gaan draaien hebben. het resultaat: het impulsmoment, zwaartekracht en energie (rust traagheid) is platgedrukt in’n protoplanetaire schijf loodrecht op zijn beurt-as.Versteurings vanwege botsingen en het impulsmoment van andere grote brokstukken veroorzaakte proto-planeten begint vorm hebben die om het middel van die newel is geroteerd.

De mist van de mist stortte snel in. De samendrukking heeft verhitting totdat de kernfusie van waterstof in Helium begin het.Kernfusie of kern smelting is de fusie van lichte atoomkernen tot zwaardere kern.Die smelten is alleen mogelijk bij zeer hoge temperatuur en druk-wanneer atomen snel bewegen en hard tegen elkaar botsen. tijdens harde botsingen, dringt de atoomkern van een atoom het atoom kern van een ander atoom kern binnen, en worden samengevoegd om een ​​atoom te vormen met een grotere kern.

Wanneer Deuterium ²H-‘n waterstofatoom met 2 Nukleone, 1 Proton en 1 Neutron (Atoomnummer 1) met Tritium-³H-1 Proton en 2 neutronen, samenvoegen om ⁴He, Atoomnummer 2 te vorm.Energie worden vrijgelaten omdat ⁴He een lagere massa heeft als de som van ² H en ³H. De vrijgekomen energie wordt berekend met de formule E = mc². Deze wordt als volgt voorgesteld:

²₁H + ³₁H icon-arrow-circle-o-right ⁴₂He + ¹οn (De ²₁H is een waterstof-atoom met 2 Nukleone: 1 Proton en 1 Elektron.

Wanneer atomen van elementen die lichter zijn dan ijzer, zoals waterstof, zouden samenvloeien, worden sommige van de atomen omgezet in energie. In het waterstof-geval, ongeveer 0,67% .De fusie van zwaardere atomen dan ijzer vereist energie en wordt vervolgens geabsorbeerd. en Niet vrijgegeven zoals bij lichtere atomen het geval is nie.Kernfusie moet niet als een kettingreactie gezien nie.Daar worden geen deeltjes vrijkomen die de nieuwe aanhoudende fusie kan leiden nie.Die fusie proces wordt alleen aan de gang gehouden door een zeer hoge temperatuur en druk, gevonden rond het midden van een ster zoals de zon.

Nog samenpersing heeft een T Tauri-Ster in de Zon laat ontwikkel.Die kenmerk van de T Taurie-fterr is hun variabiliteit en sterk chromosferiese lyne.Dit wordt aangetroffen nabij moleculaire wolken.Die centrale temperatuur van de sterren is te laag, dat fusie van waterstof mogelijk is.Hulle wordt van kracht voorzien door Zwaartekracht-energie vrijstelling.Dit vindt plaats tijdens de ineenstorting van de ster die vervolgens naar de hoofdreeks beweeg.Hul rotatieperiode worden berekend tussen een en twaalf dagen met hun karakteristieke zeer actieve en variabele eigenschap.

Daarnaast is de zwaartekracht in de buitenste delen van de nevel sampers.Die rest van de protoplanetaire schijf heeft ringen gevormd die van elkaar gescheiden het.Groter afval en stofdeeltjes is kompressen die Planeten gevormd het.Daarna heeft de nieuw gevormde T Tauri-ster zonnewind, het grootste deel van het materiaal werd weggeblazen, degenen die niet tot de grotere lichamen behoorden, deden het. Toen vormden het de nieuwe sterren en planeten.

Dankzij de akkretiese groei van de proto-aarde dat zijn binnenkant zo warm was, dat de zware, siderofiele metalen begon te smelten het.Hulle zonk omdat hun dichtheid groter was dan die van de Silicate.Die Yster Ramp het gevolg was dat de mantel en een Metaalkern hebben van elkaar geschei.Dit vindt plaats, nadat de aardvorming begin het.Dit heeft de gelaagde structuur van de Aarde en de vorming van de Planeet de “magnetisch veld” ten gevolg had.

The Archaeological. (Aso Ic)

Argentum is afgeleid van het Griekse woord, archaios, die oud beteken.Dit is ook de naam van de geologische periode van het Voor-Kambrium waarbij de eerste sedimenten op aarde gevormd is.Daar bestaan ​​niet veel gegevens over deze periode nie.Die getuigenverklaringen daarvan is veranderd door Metamorfose. De aarde wordt gescheiden door een aandoening van het volgende Algonkin.

Dat er nog geen fossielen in de deposito’s in de fase van de zoektocht ernaar, gevonden is, is niet een indicatie, dat er niet al het leven op aarde was nie.Daar is reeds GRAFIETE en kalkstene uit die periode bekend waaraan planten en dieren heeft deelgenomen aan de formatie.

Het Proterozoic (of Proterozoic)

Het woord Prototerosoïkum is afgeleid van het Griekse woord, protos, die eerste, eerder, ouder; en zooè, leven betekent.Die periode staan ​​ook wel bekend als de Kriptosoïkum, Argeosoïkum en Eosoïkum.

De Precambrian was een koude periode. De aarde levert bewijs op van twaalf ijstijden van wereldwijde omvang.Daar is glaciale gesteenten (tilliete en diamiktiete) bekend daarvan uit Groenland, Schotland, Scandinavië, Zaïre, Zuid-Afrika en Australië.Daar was een afwezigheid van oxiderende verwering met andere woorden, vrije zuurstof.Hier was dus niet een klimaat in de gebruikelijke zin van het woord nie.Vrye zuurstof het eerst te voorschijn gekomen met de aanwezigheid van geoxideerde rood sedimenten.

Eenvoudig leven kan algemeen wees.Komplekse leven vereist specifieke omgewingstoestande.Die vroegst bekende fossielen vertegenwoordigt bacteriën en blauwwieren.MF Glaessner beweerde tijdens de periode van de prokaryote organismen die de prokaryote cel bezit heeft in tegenstelling tot de eukaryotische cel, die geen echte kern en chromosomen had nie.Die bouwiere die zuurstof vrijgegeven-het gesteente gevormd, die kalksteenriwwe en koolstoflagies opgenomen het.Die biogene weergeven dan door levende organismen gevormde structuren die bekend staan ​​als stromatoliet, progressieve verandering van vormen. Het is van groot nut voor het decoderen van de stratigrafie van kalksteen-dolomiet-afzettings.Later hebben eukaryote organismen ontstaan ​​die overeenstemming vertonen met groene wieren schimmels.Egte dierlijk leven hebben pas later verskyn.Die eerste Metazoa, komt eerst algemeen voor als weinig gedifferentieerde vorm zoals Radiolaria (eenselliges) .Daarna ontwikkelt geleidelijk een rijke fauna en meercellige dieren, vooral schaaldieren, zonder een skelet.Dit worden opgevolgd door Edikaria, wormen (Spriggina) en seiveer korale (Ranges)

De plotselinge verandering in de atmosfeer van het laag-Cambrium.

Plotseling ontwikkelt de stammen van de biologische klasifikasi in de Onder-Cambrium.Dit worden toegeschreven aan de ingrijpende wijzigingen in de atmosfeer-tijdelijke daling in CO2-gehalte en in de Oceanen CaCO3-verhoging.

De ondergrens van de vroegste sedimenten is onbekend.Die aardprosse heeft de sedimenten tot aanzienlijke mate omvorm.Die oudste gesteente groepen was oorspronkelijk dik suksessie sediment en lava gewees.Net in Afrika zijn er zes skildgebiede bekend.Tijdens de Laat-Precambrium, is de skigebieden bijna overal aan langdurige erosie onderwerp, voordat de landoppervlak plaats-plaats werd ingenomen door de see.Die jongere Prekambriese formaties is gemetamorfoseerd, gegrafitiseer, binnengedrongen en vererts door stollinggesteentes, soosdie omgeving van Ghana en Nigeria, en in de geosynclinale Congo en Oost-Afrika.

Ijs-actie, vulkanisme, deltaïese getuigenverklaringen em mariene omstandigheden is herkenbaar in de periode.Van Economisch belang is de koperhoudende Katanga Groep die de Rhodesian schild overdekt in de noorde.Die groep sedimenten worden in drie verdeeld: –

a) Roan-conglomeraten, zoethout, zoetwaren en kalksteen. b) Mwashaya-sedimenten, met tilliet sg.Grande Conglomerate c) De Kundemgu-kalkstene en-sandstene.

Stollinggesteentes heeft de sedimenten vervormd en ingedring.Zambiese onderzoekers beschouwd koper-mineralisatie als sedimenten in de Roan, terwijl Congolese duidt epigenetische … latere verertsing.Die Cu-Pb-Zn-U verertsing in de Kundelungugesteentes vertoon later dan de afzetting van de sedimenten Typische omstandigheden heersten in de NO-migrerende Damara Geosinklien in Zuidwest-Afrika (Namibië)

Oer-Atmosfeer.
De oudste gedateerde rotsen van de aardkorst zijn meestal intens metamorfoseren, de samenstelling van de atmosfeer is veranderd, zuurstof is ontstaan door fotosynthese.Alle en wormachtige dieren doen hun intrede Eerste tekenen van primitief leven Leven begon op te komen De atmosfeer was voornamelijk afkomstig van stikstof, Methaan en ammoniak De temperatuur van de Oer-atmosfeer had moeten liggen tussen 20 graden Celsius en 80 graden C. Hogere afscheiding en ultraviolet zonlicht veroorzaakten de vorming van organisch materiaal in de Oer-atmosfeer.

Het leven op de planeet heeft een bepaalde chemische samenstelling, dus we krijgen die prikkelbaarheid, reactie, het vermogen om te metaboliseren (assimilatie en dissimilatie), groei, voortplanting en regulatie van de interne omgeving van organen en cellen (homeostase). heeft.

We houden van het volgende artikel als een verrassing: Kom en zie.

Stone Evans, The Home Biz Guy can help you launch your very own
money making website today that’s 100% ready to take orders and
pull in massive profits for you right now … guaranteed! Visit:
http://www.PlugInProfitSite.com/main-38203

 

Ik ben zo opgewonden dat we verbonden zijn.

Wacht even, vergeet niet om je aan te melden

Wacht even, vergeet niet om je aan te melden

Meld je nu aan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Enjoy this blog? Please spread the word :)